maandag 15 december 2014

Welkom op de website van Transitie Mortsel. 

Stelt u zich de vraag: hoe zal de toekomst er uit zien, voor mij, voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, als het klimaat bedreigd is, als de voorraad fossiele brandstof op raakt, als we er niet in slagen samen te werken om deze planeet voor iedereen rechtvaardig en leefbaar te houden?

U bent niet alleen. Overal ter wereld zijn er steeds meer mensen die mekaar vinden omdat ze bezorgd zijn over de gevolgen van klimaatverandering en piekolie.
Transitie is een non-profit beweging die in de eerste plaats deze mensen lokaal wil inspireren, aanmoedigen, ondersteunen en verbinden om concrete stappen te zetten naar verandering. 

Het zaadje voor transitiegroep Mortsel was al een poosje aan het kiemen vooraleer het naar aanleiding van de actie Sing For The Climate met vernieuwde kracht in 2013 is doorgeschoten.

We werken hard aan bewustmaking, bundelen krachten met bestaande initiatieven en slaan de handen in elkaar om tal van projecten te helpen opstarten en gaande te houden. Het is mooi om zien dat we ondertussen al meer dan 350 supporters hebben en ons ledenaantal groeit gestaag.

Transitie Mortsel staat open voor iedereen die zich op de een of andere manier wil inzetten voor een duurzamere samenleving met respect voor mens en natuur. We zijn een 'grass root' beweging, m.a.w. gewone mensen die samen willen zorgen voor meer lokale veerkracht en duurzaamheid. Gewone mensen, die niet langer willen wachten op anderen om verandering in gang te steken. Mensen die elkaar inspireren.

Onze website is een uitnodiging om mee te doen. U vindt er meer informatie over onze activiteiten en initiatieven in en rond Mortsel, maar ook over de transitiebeweging zoals die ontstond in 2006 in Groot-BrittanniĆ«, over het model van Transition Towns en over de ondersteunende werking van Transitienetwerk Vlaanderen.

Blij dat u ons gevonden hebt en neem gerust contact op als u meer wil weten of actief wil aansluiten.